Przykłady asymetrii i odchyleń od normy wpływających negatywnie na kondycję kręgosłupa:


Asymetria miednicy spowodowana skróceniem kończyny dolnej powoduje nierównomierne obciążenie dysków, stawów międzykręgowych oraz układu mięśniowego. 


Ograniczenie ruchomości stawów biodrowych towarzyszące
skróceniu mięśni zginających stawy biodrowe i kolanowe.
Ograniczenie występuje często u osób spędzających dużo czasu w pozycji siedzącej przy jednoczesnej redukcji aktywności fizycznej w pozycji pionowej.

 Spłycenie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędżwiowym może powodować przeciążenia w/w odcinków oraz  stabilizujących ich mięśni.


 Nadmierna lordoza odcinka lędżwiowego kręgosłupa, będąca przyczyną bolesność w statycznej pozycji pionowej lub podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów.