METODA


ŚWIADOMOŚĆ  wpływu wybranych czynności dnia codziennego (patrz dyskopatia) na pogłębianie się schorzenia lub na przyspieszenie procesu rehabilitacji.


ZAPOBIEGANIE  czyli świadome i konsekwentne ograniczanie lub unikanie pozycji oraz czynności , które nasilają objawy schorzenia.  

FIZJOTERAPIA  polegająca na bezpiecznym, wprowadzanym etapami procesie rehabilitacji składającym się z progresywnie zmiennych, indywidualnie dobranych technik leczniczych.


W związku z indywidualnie różną specyfiką każdego przypadku dyskopatia.org.pl nie oferuje porad dotyczących rehabilitacji schorzeń kręgosłupa, przybliża natomiast w uproszczonej formie podstawowe pojęcia przydatne do ŚWIADOMEGO uczestnictwa w procesie terapeutycznym.