Wybrane elementy prewencji schorzeń kręgosłupa
Dodatkowe, istotne składowe skutecznej prewencji schorzeń kręgosłupa to ergonomiczne, indywidualnie dobrane do wykonywanych czynności stanowisko pracy oraz forma aktywności fizycznej kompensująca asymetrię czynności dnia codziennego.